Skip to content Skip to navigation

Jan Šinágl

Působím jako angažovaný občan a nezávislý publicista. Jsem občanem České republiky, občanem Švýcarské konfederace, kritický k polistopadovému vývoji v České republice a  stávajícím poměrům ve společnosti. Zkušenosti ze švýcarského exilu využívám na podporu demokracie a obnovy demokratických poměrů, které mají v České republice stále blíže k totalitě než k vyspělé demokratické společnosti jak v oblasti politické, tak ekonomické, kulturní a mediální.

Adam Drda: Uprchlíci, minulost, předseda Vodička a ruská cesta českého svazu bojovníků (Jan Šinágl)

18. května 2016,  11:39

Český svaz bojovníků za svobodu je už dávno nesnášenlivá instituce, šířící šovinismus a přichylující se k tomu nejhoršímu v české politice.


Stránky

Subscribe to RSS - Jan Šinágl