Skip to content Skip to navigation

Radomír Dolanský

Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje - Z valašských putýk 2.

Stránky

Subscribe to RSS - Radomír Dolanský