Skip to content Skip to navigation

Blogy

Proč nejsem muslimem

Svým uměním svobodného, volného života bez okovů, pěstováním radosti, v jejich myslích zvedám strašlivé vlny nevraživosti. Co je jim po tom, že jsem „svůj“.

Raduji se a oni šílí. Jsem přejícný a oni žárlí. Účastním se her života, oni hynou. Pozoruji svět průhlednými okny, oni skrze mříže, spoutáni řetězy v neviditelném vězení.


Komu chybí život, nemá v úctě smrt

V pravém smyslu toho pojetí, možná neprávem nazývají ten pojem náboženstvím. Jejich zbožným přáním je, aby islám byl něčím opravdu duchovním. Už celé věky prokázaly, že koncept je v protikladu ke všemu modlícímu se a věřícímu. Je antitezí čistoty, milosrdenství, spravedlnosti, jak tyto kategorie vnímal starověk, a dnes je chápe my.


Vychází mi kniha!

Vážené čtenářky a vážení čtenáři mého blogu, děkuji, že čtete moje texty ohledně islámu a muslimů, velmi si vašeho čtenářského zájmu vážím. Děkuji.

Dovoluji si vám touto cestou oznámit, že 24. dubna 2019 mi vychází v nakladatelství Naše vojsko velmi drsná kniha povídek  "Alláhovy děti" a můžete si být jisti, že je velmi nekorektní. 

Přeji si, aby si kniha našla cestu i k vám, vždyť jsem ji psal i pro vás.

Odkaz vizte tady:


Obrušovat tupitele

Je pravdou, že mnohé náboženské, politické, sociální skupiny v Evropské unii mají různé cíle. Tak některá skupina nemusí respektovat normy ostatních. Pokud jde o inkluzi migrantů v rámci liberálně-demokratického řádu, pak by měli různé skupiny spolupracovat společně. Jsou muslimové ochotni spolupracovat? Jsou ochotni střepat pouštní prach z nohou, popel z vousů a vymýt příměsi, které oprávněně dráždí a provokují? Vždyť i největší etnikum v Evropě – cikánské, žije svým vlastním životem a úmyslné neprovokuje.


Stránky

Subscribe to RSS - blogy