Skip to content Skip to navigation

Čím mě ještě islám znechucuje?

Tajemství žen

Tak pozoruji ty, kdo nenávidí mystiku pro její ženskou neuchopitelnost. Pouze ženy dokonale vládnou neurčitostí, nezřetelností. Mulieres sunt arcana in aeternum.[i] Ale malým mužům se hnusí takové ženy. Tak jim zcela uniká abdita ratio[ii] nepopsatelné nevyslovitelné pravdy každého skutečného náboženství, že nositelkami evangelia; pokornými zvěstovatelkami poselství světla a života jsou vždy za všech dobrých nebo zlých okolností ženy. Pro malé muže – v každém náboženství – je bití žen tak přirozené, jako pro rozdrážděné psy kousání nebo pro kozly trkání: malí muži jsou právě bijící živočichové. Proto se ženy v islámu naučily mlčet.

 

[i] Mulieres sunt arcana in aeternum (lat.) ženy jsou navždy tajemné

[ii] Abdita ratio. (lat.) skrytý smysl

***~***

Otroci s pouty na rukou

Až kam je skutečně přivedl, šílené muslimy, jejich prorok! Do jaké plytkosti! Jsou příručím, servilním poskokem. To jejich vytrvalé tisknutí paže pobouřilo mou přirozenost volného muže. Uvědomil jsem si, že vůbec nestojím o to, aby mi nějací ušmudlaní rabové určovali, co mám dělat. Aby nezbadatelná touha otrockých duší, které štvou sebe samy, které znásilňují vlastní přirozenost, obtěžují jen pro obtěžování samo; kdy zlé pudy je naprosto ovládly a pudí, aby obtěžovali dál, aby dokonali odporné hanebnosti v ulicích evropských měst, kterých se dopouští na nevinných obětech u sebe doma…

Robert Poch, Proč nejsem muslimem, Liber septimus:53