Skip to content Skip to navigation

Citace z eseje "Proč nejsem muslimem"

První argument

Odmítají vnímat hodnotu individuálního vlastnictví, jak tento velmi složitý pojem vnímáme my. Odmítají argument, že [… soukromé vlastnictví je věcí pokroku…][1].

Otázkou ovšem je, jak on vnímá pokrok, a jak pokrok vnímám já. Měl bych brát do úvahy samozřejmě estetické, morální soudy. Co je ještě vkusné, co je etické. On vše vnímá z pozice náboženskosti, která ovšem nemá s mou duchovností pranic společného.

Druhý argument

Na základě svého náboženského přesvědčení zavrhují anebo obtížně chápou konkrétní pojem odděleného osobního vlastnictví. Zamítají liberálně-demokratický řád. Důsledně odmítají jeden z neochvějných a dosud logicky nevyvratitelných argumentů Západní civilizace: […kde není oddělené vlastnictví, není spravedlnosti…][2].

Třetí argument

V zajetí náboženskosti neuznávají oddělené vlastnictví a tím individualitu. Samozřejmě kritiku staví na předsudcích. Souhrn plytkých důkazů odůvodňují na bázi „ius divinum“. Obhajují sebe realitami z běžného života obyčejných muslimů. Tedy odmítají, aby se například žena účastnila veřejného života. Aby se vzdělávala. Aby zůstala neprovdána. Snesou pouze to, aby každá muslimka uspokojovala svoje základní potřeby v souladu s principy uvedenými v Koránu, Sunně a hadísech. Veškerá individualita ženy se smršťuje ve výrok: aby byla ve všem zcela podřízena muži. A veškerá individualita muže se scvrkává na výrok: aby byl věrným muslimem.

Čtvrtý argument

Pokud by měla být tvrzení pesimistů pravdou, pak by musela Západní civilizace zeslábnout, aby islám nad námi zvítězil. Evropa by zas poskytovala svým pracujícím občanům utrápenou a hladovou existenci. Museli bychom přestat být přemýšlivými zdatnými jedinci zběhlými nejenom ve schopnosti směny, ale i v dělbě práce.

Evropa bude tím silnější, čím větší bude náš nejenom ekonomický, ale i ostatní blahobyt. Cizinci, kteří sem přicházejí, jsou převážně chudí, proto je náš blahobyt vábí a přitahuje.

Pátý argument

Pouhá existence muslimů logicky s sebou nese z pohledu i toho nejhumánnějšího Evropana problémy. Zejména neevropský, v některých aspektech vymahatelnosti, nehumánní právní systém. Těsná provázanost státu a náboženství. Ale abych vnímal cokoli neevropské jako kulturní anebo dokonce náboženskou pohrůžku pro Evropu je přinejmenším směšné.

Šestý argument

Pokud bych měl zmínit jejich vojenskou hrozbu, oni nejsou pro Evropu o nic větší výzvou, než Rusko anebo Čína. Buďme obezřetnými, tichými pozorovateli. Zabraňujme dalšímu ubývání prostoru. Z historie a nejen římského impéria víme: i nejlehčí břemeno se pronese.

Čím se zabývat

Abych souhlasil s názorem těch, kdo snad vážně věří tomu, že oni dosáhnou znovuzaložení Chalífátu. Znovuobnoví ho od Španělska, přes severní Afriku, Balkán, Střední východ, až po Indii. Abych se takovými vyhlášeními zabýval?

Samozřejmě se musím zabývat i takovými nesmysly. Ale ani takové úvahy mě neopravňují k tomu, abych se vyjadřoval k problémům jako pesimisté. Abych vnímal roli náboženské víry jako nebezpečí pro Evropu. Takové tvrzení bych snad ani neměl brát vážně. Ale uvědomuji si, že mají fanatický zájem dané vykonat. Zcela jim chybí FUGA MORTIS.[3]

 

[1] Fergusson, 1767/73:26 in Hayek, 1995

[2] Fergusson in Hayek, 1995:39

[3] Strach ze smrti.