Skip to content Skip to navigation

Představte si imaginární demokratický stát, ve kterém se mezi občany začne šířit touha zabíjet a jíst malé děti. Tuto touhu v předvolebním boji využije jedna z politických stran a vyhraje volby. A protože parlamet není nic jiného než zmenšený model společnosti, ze které vzešel, zákon o přípustnosti zabíjení a požívání dětí parlament schválí a zákon začne platit.

Říkáte, že jsem nechutný? Jistě, vybral jsem si absurdní příklad. Asi je něco takového pro nás nepřijatelné. I když v přírodě ...

Dobrá, tedy k věci. Jak došlo k tomu, že byl tento kanibalský zákon schválen? Může za to demokracie? Pokud ano, v čem byla chyba? Vše přece proběhlo podle pravidel. Občané zvolili stranu, ta předložila zákon, tento zákon byl projednán a schválen parlamentem (chcete-li, klidně i referendem) a je tedy platný. Došlo k selhání demokracie, nebo selhal morální a hodnotový systém společnosti?

Lesk a bída naší moderní společnosti je právě v tom, že se tak nějak ztratila v těch horách papírů, popsaných paragrafy, a zapomněla na to, že nad zákony je ještě něco jiného. Křesťané teď jistě řeknou: ano, Desatero. Možná že by se (ti moudřejší a tolerantnější) dohodli s ateisty, budhisty a nejrůznějšími zastánci nadpřirozených bytostí, že se ta základní pravidla tak docela neshodují s desaterem, ale že plus mínus pár pravidel platí pro všechny. Nejspíš by se shodli, že nejdůležitější jsou pravidla dvě:

(1) co nechceš, aby jiní dělali tobě, nedělej ty jim;
    a pokud to uděláš, poneseš následky bez ohledu na to, za jak velké dobro jsi svůj čin považoval.

(2) žádná víra, žádné učení, žádná ideologie nejsou tak důležité, aby kvůli nim museli umírat lidé

Ale ouha, zapomněli jsme na islám. Tam jsou důležité také dvě věci, ale úplně jiné. Korán (tedy text, který údajně Mohamedovi nadiktoval sám Alláh) a Mohamedův životopis, který je bez výjimek vzorem pro každého správného muslima. Jaká že to Alláh nadiktoval Mohamedovi pravidla? Dobereme se něčeho, v čem bychom se s muslimy mohli shodnout?

Především je těch pravidel mnohem víc než v desateru. Skoro by se dalo říci, že Alláh měl (zřejmě v důsledku své vševědoucnosti) v hlavě stejný guláš, jaký mají současní právníci (v důsledku neustálého rozrůstání zákonů do nezvladatelného množství a rozsahu).

Kromě toho je specifické, že si řada pravidel naprosto protiřečí. Muslimové si dokonce museli pro zvládání těchto nesrovnalostí vymyslet podivuhodný princip. Pokud je ve starších verších Koránu něco v rozporu s tím, co se říká v novějších verších, mají přednost ty novější. Ovšem pozor - ani jeden z obou veršů není špatně - oba jsou PRAVDIVÉ! Oba totiž nadiktoval Alláh a ten má vždy pravdu. Nic se nesmí vyškrtnout! Tudiž islámská logika je schopná bez uzardění tvrdit: nevěřící milujeme a přitom máme povinnost je vraždit. V moderní fyzice sice také jsou podobné paradoxy (např. Schrödingerova kočka), ale v praktickém životě by s touto logikou asi těžko někdo obstál.

Nebudu zde unavovat příklady. Zájemce o detaily nechť se pustí do studia Koránu a najde si je sám. Podstatné je ale to, že hledat v tomto systému duální logiky nějaká pravidla obdobná desateru nemá smysl. I když nějaká najdeme, stejně tak nejdeme i pravidla zcela opačná. Můžeme si pak jen hodit korunou, které z nich si v dané situaci muslim právě vybere. Máme zde tedy islám jako chytrou horákyni - ani ve dne ani v noci, ani ustrojená ani nahá, ani pěšky ani na voze. Je mírumilovný a přitom chce ovládnot svět, je svobodomyslný a přitom všechny zotročuje, nikomu neubližuje a přitom za odpadlictví trestá smrtí.

A teď si představte, že do Evropy příjde jen 1 milion mladých mužů, kteří si v rámci slučování rodin přivezou své manželky a začnou vyrábět nové Evropany. Pochopitelně muslimy, protože tohle náboženství (nebo ideologie?) se dědí. Při pouhých 3 dětech s každou manželkou to za jednu generaci (20 let) dá 12 milionů, za 40 let 144 milionů a za 60 let 1,7 miliardy nových muslimů. Že jejich porodnost klesne? Na kolik? Na polovinu, na čtvrtinu? A proč by se jejich příval měl zastavit, když jim v tom nikdo nebrání? Dokud je bude Evropa schopná uživit, budou se množit. A pak jako občané evropských zemí sublimovat dál. Mají přece od Alláha stanoven jasný cíl - dobýt celý svět.

Při stagnující porodnosti evropanů tedy nejpozději někde mezi roky 2060 a 2070 bude nadpoloviční většina obyvatel muslimská. I když nakrásně budeme předpokládat, že se zde do té doby udrží demokracie (což je ve světle posledního vývoje v EU dost nepravděpodobné), co se stane potom? Jasným příkladem je dnešní Turecko. Ze sekulárních států se naprosto demokratickou cestou - volbami - stanou muslimské státy, z počátku si hrající na nějakou tu zbytkovou demokracii a toleranci nemuslimů, ale jednoznačně směřující k islámskému právnímu systému a likvidující demokratický systém.

V našem hypotetickém příkladu - za 50 let budou děti na talíři.