Skip to content Skip to navigation

Islám, zlá předtucha (II,15)

Islám jako náboženský koncept je anti-individualistický. Je nesvobodný. Je úporně netolerantní a omezující. Není v něm opravdu žádné místo pro individualistické myšlenky. Například svoboda volby a možnosti každého jedince pokusit se vést si svůj vlastní život.

Muslim musí, na základě své víry a příslušnosti, odmítnout individualismus, nechce-li být prohlášen za rouhače. Tím ovšem před mýma očima přichází o svou důstojnost.

Být rigidní – když tento postoj opravdu není nutný – vnímám, jako projev nevzletné, nízké, plytké, prázdné, setrvačné duše. Proto občas pociťuji celou islámskou civilizaci jako jistý způsob kultury malosti, nízkosti až titěrné nepatrnosti s ohledem na dodržování základních lidských práv. I ve vztahu muslimů k ženám. Totiž tyranie žen naučila jejich dcery, manželky a vnučky lhát velmi chytrým způsobem. Začaly se zahalovat. Ale v Evropě jim je univerzita lhaní k ničemu. Proto ve mně vzbuzuje nelibost, odpor a znechucení nošení oněch znaků úspěšných absolventek studia lhavosti.

Islám, zlá předtucha: II,15