Skip to content Skip to navigation

Drhne o sluch obdivovatelům všeho islámského, když muslimům předkládám tyto prosté argumenty:

„Pokud máte tak úžasnou kulturu, proč se tlačíte do Západního světa, o němž tvrdíte, že se nachází uprostřed džáhilíji. Raději snášíte nemuslimskou vládu, než vládu muslimskou. Zvolili jste život mezi nevěřícími, než abyste trpěli zvráceným násilím souvěrců.“

Religiózní dynamika islámu způsobila děsivé jedenácté září roku 2001. Tehdy jsem usoudil, že čas dozrál k tomu, abych si začal klást otázku, zda je či není: „islám zlá předtucha“, abych mnohem později hledal argumenty: „proč nejsem muslimem“.

V tu temnou hodinu, zcela jistě nejenom já, jsem získal jedinečný a hrůzný důkaz, že hnisavé podhoubí nelítostné temnoty, hnilobný močál, prolnul na povrch světa. Od té chvíle naslouchám citlivým vnitřním sluchem vzkypění gigantické chobotnice Zla. Její jednotlivá chapadla, která se do té doby nerovnoměrně skrývala ve vlhkém stínu, najednou vybujela, spojila se, aby započala ničivá díla. Copak už dnes nemáme pohromadě velký počet událostí, které na sebe navazují, svědectví tisíců obětí islámského násilí?

Copak bych se neměl pousmát, když ještě i dnes slyším, jak mě optimistři obviňují z anti islamismu, a poesimisté zas z islamofilie?

Arabové, pokud by byli prosti kulturní choroby – islámu –, jistě by byli vyššími lidmi. Cílem muslimů a středobodem islámu je a vždy bude džihád. Učí pohrdat světem. Copak vám není svědkem děsivá zkáza tisíců životů, na Grand Zero a Pentagonu? Dále pak hrůzné události v Súdánu. Násilí v Malajsii. Konflikt v Nigérii. Rozbroje v Indii. Současný konflikt na blízkém východě[i]. Útoky na Filipínách, v Thajsku, Timoru…, ale nejen to, v Bruselu, Londýně, Manchesteru, Paříži…, a to je jen špička vrcholu hnusného ledovce.

Muslimští psychopaté způsobují zlo ve světě. Slyším, jak vyslovují slova své víry, jak si beze studu nárokují, co jim nepřísluší, tyransky se prosazují… Následek bude trvat tak dlouho, dokud nezmizí jeho příčina. Přece již od počátku víme, kdo je „pacient nula“.

Robert Poch, proč nejsem muslimem, Liber decimus:9

 

 

[i] Současný konflikt mezi muslimy a Židy v Palestině má kořeny v době, kdy byl ustaven židovský stát. Mezi Izraelem a muslimskými státy došlo k již čtyřem válkám a Palestinští muslimové vedou proti Izraeli nepokrytou psychologickou válku bez ustání