Skip to content Skip to navigation

Ale když bez věcné a živé diskuse přistupujeme na argumentaci, aby ženy byly podřízené, protože jsou slabší, protože jsou „jenom ženami“, přijímáme výraz mužské nezpůsobilosti. Jaké nezpůsobilosti? Aby přijímali sami sebe takové, jací jsou. Aby přirozenou autoritou, svým dobrem, především pak láskou u žen, získávali pravou úctu. Aby jednali jako skuteční dospělí muži všude tam, kde takoví muži nejsou. Tím, že Mohamed učinil ze ženy nižší závislou bytost, s omezenými právy, to byl jeho veliký omyl. Tak muslimové nikdy nedospějí, protože nemají důvod obhajovat svou autoritu, svou rovnoprávnost před ženami. Ale největší Mohamedův omyl je, že islám pokládá za pravé náboženství - proč? Prý se jeho dna nikdo nedotkne. Už tím, že tohle o islámu řekl, jen dokazuje, že islám není ještě ani povrchní, natož aby byl vnímán jako vhodný koncept k tvůrčímu a jásavému životu.