Skip to content Skip to navigation

Je téměř nemožné, aby muž setrval čistý, neposkvrněný a ryzí v náboženském balastu. Je téměř nemyslitelné, aby muž pobýval uprostřed plamenů otráveného ohně a přežil. Protože uprostřed nečistoty je vše zbaveno vůně.

Z celé duše nemohu být muslimem, protože můj jazyk, jazyk hada, plamen sirnatého ohně. Mé ruce, ruce Kyklopa, zdrsnělé životem vysoko
v horách. Mé nohy, nohy zdivočelé šelmy, uvyklé životu ve skalách!

Nemohu být na žádný způsob muslimem, protože sbírám a nabírám, vyhledávám a lovím jenom to, co nacházím uvnitř sebe! Co se zahaluje mou duší. Čeho jsem svým vlastníkem a o čem mohu říci: to je mé! Co pevným stiskem držím. Co je ohraničené mým plotem! A zvláště, že jsem urputný nepřítel plochých duší. Ano těch plytkých, užvaněných chtíčem, který je poháněný závistí. Ano všech těch, kdo mají jazyk hada, kdo mají duši krvelačné bestie v rouchu velblouděte!

Nemohu být muslimem, protože jsem průhledný jako nejčiřejší sklo. Neskrývám nahotu pod rouchem lsti, pokrytectví a přetvářky. Nezírám na planoucí světlo, které mi nepřísluší, abych civěl, chtivým okem patřil. Nedychtím, abych ponížil, urazil, zadupal, zesměšnil nevinného do prachu země jen proto, že z pýchy a nadutosti, ale spíše
z tuposti ho považují za nevěřícího!

Nemohu být muslimem! Chci létat. Vznášet se. Být lehký, nezatížený pouty! Odmítám, živit se z utrpení nevinných! Krást peníze z kapes nevěřících! Klanět se modle za účelem hamižného zisku! Rozprodávat ukradené bezúhonným
a prostým, abych na celé generace znesvětil, poskvrnil svět!

Nemohu být muslimem, protože chci usínat obstoupený čirými myšlenkami, obehnaný neposkvrněnými věcmi a být vznášivý s křídly
v duši. Být nedočkavý a připraven k vzletu!

Je nelehké setrvat čistý v náboženském balastu? Je nesnadné být uprostřed ohně a nespálit se? Stojím tady nahý, sám, osamělý uprostřed mrazivé noci. Kdo mě slyší? Nikdo? Skutečně? Proč nemohu být muslimem? Protože i nadále chci být především člověk; lidským člověkem.

Ukázka z eseje, Proč nejsem muslimem (III,37)