Skip to content Skip to navigation

Proč ještě nejsem muslimem.

  • Liber nonus, 28

...[Vyprázdněné měchy myšlenek. Vysmívám se jejich závisti. Směji se tomu, o čem se domnívají, že mě děsí. Uháším tísnivý kouř z nečistých oltářů. Vracím zlo zpět tam, odkud vychází, tedy do Mekky a Džiddy. Ať se zadusí, ano, ať se zadusí vlastními výpary. Ať se udusí, ano, ať se udusí nedýchatelným dýmem. Otroci přetvářky. Nevolníci nečisté služby! Jsou hádaví jako staré prostitutky. Jsou churaví jako děvky z ušmudlaných ulic jejich nuzných měst! Obviňují mě z nevědomosti, oni, kteří jsou nevědomost sama. Osočují mě, oni, kteří jsou ostouzení samo. Obžalovávají mě z útisku, oni, kteří jsou učiteli otroctví. Odsuzují mě za hanebnosti, oni, kteří jsou hanebnost sama. Pomlouvají mě oni, které Minulost přátelsky pozdravuje a Budoucnost vyhání od sebe se štítivým úšklebkem pryč. Koho chtějí poučovat, učit? Komu chtějí ukazovat cestu? Nad kým chtějí vynášet svoje soudy? Jaká je jejich pravá síla? Slabost žen. Jaká je jejich moudrost? Hádavá praxe žen! Jsou příliš churaví. Jsou nadmíru nadutí pýchou. Jsou přespříliš umírající… To Bůh jim odepřel shovívavost a ochotu srdce. Zatvrdil jejich srdce, jako kdysi srdce faraóna. Vyplašení se vymrští. Vyděšení se rozhlédnou. Vystrašení nastraží uši. Ale jen proto, aby se dali na bezhlavý úprk. To Bůh naložil na jejich hřbet břemeno. Zmizí jejich vypínavost jako páchnoucí pára nad hrnci, ve kterých oni vařili lež a přetvářku! Ví, Bůh, že přichází zničit jejich díla. Pravdu o nich, ohýbačích, nedobrých hostech, budu křičet a nepřestanu, dokud můj hlas nedolehne až do nejodlehlejších končin, až k tomu nejzastrčenějšímu uchu.]...

  • Liber nonus, 47

...[Pohled do jejich nevlídného světa napověděl, že tématem jejich zahrávání si s trpělivostí mocných je obava, že ztratí kontrolu nad svým malým světem. A nemylte se, vy ten jejich svět, tenebris lux[i], vnímáte v chybné perspektivě.

„Islám,“ napsal jeden z nich, „žádá zničit všechny země a vlády kdekoli na tváři Země, které jsou protichůdné vůči ideologii a programu islámu…“ Poznáváte ten zlověstný tón, melodii podsvětí, kterou hrají? Domýšliví tanečníci pod nabroušeným ostřím.]...

[i] Tenebris lux. (lat.) Světlo z temnot

  • Liber decimus, 7

...[Jsou zaslepení pýchou o nadřazenosti vlastní kultury, i když slovo kultura zde není na místě. Moje oprávněné nároky – protože jsou u mě jen hostem – na občanskou čestnost, na respektování právního řádu, jsou v příkrém rozporu s jejich zvrhlými zájmy a pokoutnými záměry. Chápou Západ jako barbarskou, bezbožnou, méněcennou, zaostalou kulturu, která nemůže být v ničem přínosem. Závist spolu se žárlivostí jim manipulativními hlasy našeptává strašlivé omyly všech závistivců a všech žárlivců, že všechno ztratili. Ještě ale netuší, že umírají a budou se brzy živit pokrmem temnoty.]...

  • Liber decimus, 8

...[Zneužívají nejenom ekonomických výsledků, ale také technických úspěchů, Západu k vlastní obrodě. Jako když semeno jedovatého stromu, ve své zpupné domýšlivosti, padá do úrodné černozemě, aby vyklíčilo, rostlo, vyrostlo, zmnožilo se a vysálo všechny živiny jen pro sebe.]...

  • Liber decimus, 13

...[Muslimové svoji kulturu vnímají jako vrchol všech ostatních kultur. Vzdělaný muslim v mladém věku, vidí sám sebe jako pána, ale nemuslima jako služebníka. Ovšem kontakt se Západní kulturou má pro muslimy svoje důsledky. Velmi často je postihuje krize víry. Výsledkem jsou pak rozzlobení mladí lidé, kteří se nemohou začlenit do západní kultury, protože se cítí nadřazení a nejsou ochotni akceptovat pravidla definovaná odlišnými kulturními rámci.]...

  • Liber decimus, 14

...[Ne všichni jsou teroristé, anebo šahídové. Světem koluje podivný mýtus, že islámský terorismus vychází z chudoby, že téměř všichni sebevražední atentátníci jsou obyčejní chudáci. Buď z Pákistánu anebo Palestiny. Platí však pravidlo; čím vyšší vzdělání, tím radikálnější muslim.]...

  • Liber decimus,15

...[Zdá se dnes opravdu zbytečné, aby vám kdokoli vysvětloval, proč mít zlou předtuchu. Ale mnoho lidí si bere příklad z pštrosů; strkají hlavu do písku v domnění, že to, co nechtějí vidět, neexistuje. Mluvíte a diskutujete o „islámofobii“. Fobie je vždy poháněna strachem z nevědomosti. Učím se poznávat pravou podstatu islámu. Je ovšem „velmi“ důležité, abych byl jasný, průhledný, bez vedlejších úmyslů, abych nebyl obviňován na bázi a kořenu nejasnosti, nevytříbenosti, či nějakém zatemňování. Moje nelichotivé poznámky byly vesměs bez argumentů, vždy subjektivní, ale dnes je mé chápání pojmu dobře obehnané argumenty a fakty, které jsou vám dostupné a snadno pochopitelné; již vím, že muslimové zanechávají krvavé a nesmazatelné stopy a nebude tomu nikdy jinak.]...