Skip to content Skip to navigation

Proč nejsem muslimem (II,25)-Příliš odkrytí

Muslim s akademickým titulem získaným v Evropě samozřejmě o antilidský brutálních zvěrstvech páchaných bestiálními, krutými, surovými muslimy ví. Nejenom že zná velmi dobře diametrálně odlišné způsoby vymahatelnosti evropského práva a islámského práva, samozřejmě je poučený o ekonomii, filosofii, pedagogice, psychologii, sociální práci, apod.

Tím že získal akademický titul na univerzitě technického zaměření nebo ekonomického směru, často pracuje v oblasti informačních nebo komunikačních technologií. V peněžnictví, pojišťovnictví. Má neomezený a svobodný přístup k ohromujícímu množství informací a zdrojů, než leckterý běžný pracující občan Evropské unie.

Vidí do našich útrob. Jsme před ním zcela obnaženi. Je informovaný, je poučený, a může ve vhodný okamžik projevit horlivost. Dát najevo zlobu. Ukázat jeden či rovnou dva hrby.

Vystínit se ze stínů kouta, v němž se podlézavě ukrýval jako černý pavouk. Snoval lepkavá vlákna. Čekal na vhodnou příležitost, aby mohl vyjádřit, kam skutečně patří, jaká je jeho pravá identita. Každý muslim má svůj hrb, který odráží jeho zkřivenou duši hrbáče. Vždyť islám každého křiví. Závist každého křiví.

Každý muslim, dokonce i ten, který nepoznal výheň pouštního větru, který neokusil řezavé písečné bouře, nikdy neslyšel chrchlavé sípání velbloudů, ani je neviděl mlaskavě pít, ani necítil zápach jejich slin; který nikdy nespatřil hvězdné nebe nad oázou, který se neprobouzel do mlžného pouštního rána roztřesený chladem… Každý muslim má nad sebou rovněž nataženou nelítostnou dlaň vyschlého starce Mohameda, která hněte, lisuje, stláčí; víc a více snižuje, zmenšuje duši, až je bizarně pokřivená, pokroucená, zkřivená, znehodnocená a vyboulí se směrem ven, aby vytvořila podivnou znetvořeninu – duševní hrb. Nikdo přece nevěří, že by se tomuto deformovanému zohyzdění a snadno viditelnému zohavení kdejaký muslim snad mohl vyhnout. Možná tato kuriozita v nás vzbuzuje onen pocit, ono podivné tušení, zlou předtuchu, že páchá v soukromí cosi nekalého, a proto je vždy první podezřelý, on!, pofiderní, pochybný a zneklidňující příměsek v evropské společnosti.

Ti obratní, ohební hrbáči, jejichž hrb mnozí evropští politici odmítají vnímat, kteří reprezentují vzdělanou elitu muslimského světa uvnitř Evropy, kteří hrají dobře, když předvádí svoje divadlo, zastupují ambice vládců v muslimských zemích. Oni si tyto hrbáče dobře vměstnané uvnitř evropských elit platí, úkolují je a my všichni se motáme v jejich pavučinách. My, šťavnatá potrava.