Skip to content Skip to navigation

Blog uživatele robert

Islámský terorismus neexistuje!

Má se říkat:

"Muslimský útočník spáchal masovou VRAŽDU!", nikoli teroristický útok.

Terorismus je odporný, ale stále má nějaký, většinou politický cíl. Ale jaký cíl mají muslimští útočníci? Vést snad partyzánskou válku? Získat politický vliv? Napravit domnělé křivdy na nich spáchané? …

Jediný cíl, který mají, je páchat závažné trestné činy vražd.

Doporučuji tedy, abychom je trestali jako masové vrahy, a tím se nadobro zbavili zavádějícího tvrzení, že oni jsou teroristy, protože jimi vlastně vůbec nejsou.


V bahně předsudků

Rozhodně mi kazí dobrý vkus pochybné argumentace individuí, co se nepoučili z historie. Zas kupí stejné chyby. Zapomněli už, jak například vnímal Evropu Napoleon? Projevoval zduřelou apatickou lhostejnost k lidem, v nichž viděl jenom prostředky svých cílů. Anebo Hitler? Agresivní politik, zodpovědný za zločiny nacistického režimu. Anebo Stalin? Ten nechal zemřít mučením, terorem, vraždami a zradou víc lidí, než kolik jich zahynulo během nacistického pustošení.


Islám, zlá předtucha (II,15)

Islám jako náboženský koncept je anti-individualistický. Je nesvobodný. Je úporně netolerantní a omezující. Není v něm opravdu žádné místo pro individualistické myšlenky. Například svoboda volby a možnosti každého jedince pokusit se vést si svůj vlastní život.

Muslim musí, na základě své víry a příslušnosti, odmítnout individualismus, nechce-li být prohlášen za rouhače. Tím ovšem před mýma očima přichází o svou důstojnost.


Proč nejsem muslimem (ÚVOD + ANOTACE)

ÚVOD

Vyhýbám se přímým doslovným citacím z Koránu a náboženských knih muslimů, byť jsem musel studovat relevantní zdroje v průběhu dlouholeté přípravy této publikace – práci jsem započal už v říjnu roku 2001 –, o kterých se domnívám, že by je měl studovat každý, kdo by chtěl nárokovat určitou obeznámenost s daným tématem. Ani nechci sdělovat o muslimech pravdy tak prosté, že nestálo za to je říkat. Já osobně bych si přál, aby vás můj text osvítil. Poznání je jako „…teplo, jež stoupá z poschodí do poschodí.“.


Stránky

Subscribe to RSS - Blog uživatele robert