Skip to content Skip to navigation

Blog uživatele robert

Netvor, který zvolna roste mezi námi?

 Během několika desítek let však z  problému masové migrace může vyrůst netvor, který roztrhá společnost zevnitř.

Jestliže si muslimy představujeme jako zaměstnance či námezdní síly podléhající vůli politiků země, do níž byli pozváni, anebo uprchli, vyvstane nám před očima řada příkladů varujících před riziky. Dějiny zažily řadu vzpour a dalších situací, kdy dříve podřízené nebo utlačované skupiny získaly více moci než jejich páni a nakonec je svrhly.


Proč nejsem muslimem (II,25)-Příliš odkrytí

Muslim s akademickým titulem získaným v Evropě samozřejmě o antilidský brutálních zvěrstvech páchaných bestiálními, krutými, surovými muslimy ví. Nejenom že zná velmi dobře diametrálně odlišné způsoby vymahatelnosti evropského práva a islámského práva.


Proč nejsem muslimem (I,53) - Zrcadlo

U mnoha jedinců – ale já se nezařazuji do stejné řady –, pozoruji překypující chuť a papírovou odvahu být Zastáncem tak zvaných evropských či Západních „hodnot“ – a je-li menší tak těch českých – .

Zastánce, tlačí se převážně do virtuální reality médií a sociálních sítí. Mají nejjemněji vytříbený čich. Nejlépe vybroušený sluch, kde by právě oni měli tnout virtuálním slovem, břitkým postřehem toliko složeným z jedniček a nul.


Citace z eseje "Proč nejsem muslimem"

První argument

Odmítají vnímat hodnotu individuálního vlastnictví, jak tento velmi složitý pojem vnímáme my. Odmítají argument, že [… soukromé vlastnictví je věcí pokroku…][1].

Otázkou ovšem je, jak on vnímá pokrok, a jak pokrok vnímám já. Měl bych brát do úvahy samozřejmě estetické, morální soudy. Co je ještě vkusné, co je etické. On vše vnímá z pozice náboženskosti, která ovšem nemá s mou duchovností pranic společného.

Druhý argument


Islámský terorismus neexistuje!

Má se říkat:

"Muslimský útočník spáchal masovou VRAŽDU!", nikoli teroristický útok.

Terorismus je odporný, ale stále má nějaký, většinou politický cíl. Ale jaký cíl mají muslimští útočníci? Vést snad partyzánskou válku? Získat politický vliv? Napravit domnělé křivdy na nich spáchané? …

Jediný cíl, který mají, je páchat závažné trestné činy vražd.

Doporučuji tedy, abychom je trestali jako masové vrahy, a tím se nadobro zbavili zavádějícího tvrzení, že oni jsou teroristy, protože jimi vlastně vůbec nejsou.


V bahně předsudků

Rozhodně mi kazí dobrý vkus pochybné argumentace individuí, co se nepoučili z historie. Zas kupí stejné chyby. Zapomněli už, jak například vnímal Evropu Napoleon? Projevoval zduřelou apatickou lhostejnost k lidem, v nichž viděl jenom prostředky svých cílů. Anebo Hitler? Agresivní politik, zodpovědný za zločiny nacistického režimu. Anebo Stalin? Ten nechal zemřít mučením, terorem, vraždami a zradou víc lidí, než kolik jich zahynulo během nacistického pustošení.


Islám, zlá předtucha (II,15)

Islám jako náboženský koncept je anti-individualistický. Je nesvobodný. Je úporně netolerantní a omezující. Není v něm opravdu žádné místo pro individualistické myšlenky. Například svoboda volby a možnosti každého jedince pokusit se vést si svůj vlastní život.

Muslim musí, na základě své víry a příslušnosti, odmítnout individualismus, nechce-li být prohlášen za rouhače. Tím ovšem před mýma očima přichází o svou důstojnost.


Proč nejsem muslimem (ÚVOD + ANOTACE)

ÚVOD

Vyhýbám se přímým doslovným citacím z Koránu a náboženských knih muslimů, byť jsem musel studovat relevantní zdroje v průběhu dlouholeté přípravy této publikace – práci jsem započal už v říjnu roku 2001 –, o kterých se domnívám, že by je měl studovat každý, kdo by chtěl nárokovat určitou obeznámenost s daným tématem. Ani nechci sdělovat o muslimech pravdy tak prosté, že nestálo za to je říkat. Já osobně bych si přál, aby vás můj text osvítil. Poznání je jako „…teplo, jež stoupá z poschodí do poschodí.“.


Stránky

Subscribe to RSS - Blog uživatele robert