Skip to content Skip to navigation

Útok na umění nebo na "Slušné lidi"?

Pro většinu lidí je asi odpověď na tuto otázku jasná. Jde však o mnohem víc než o odpověď. Dovolím si sem dát stručnou rekapitulaci historických skutečností, které tomu předcházely.

V době bolševické revoluce vládlo přesvědčení, že se revoluce rozšíří i do Evropy a Spojených států; jenže k tomu nedošlo a tak Kominterna koncem roku 1922 začala hledat důvody, proč se to nestalo. Na Leninův popud se tehdy v moskevském Institutu Marxe a Engelse uskutečnil kongres Kominterny. Cílem setkání bylo najít příčiny, proč se západní "dělnická třída" k bolševické revoluci nepřidala a stanovit plán, jak toho dosáhnout. Mezi účastníky kongresu se nacházeli např. György Lukács (přišel s myšlenkou na revoluční využití Freudova učení) a Willi Münzenberg (který navrhoval: Musíme organizovat intelektuály a s jejich pomocí rozložit západní civilizaci. Jedině tehdy, až zničí její hodnoty a učiní život nesnesitelným, můžeme zavést diktaturu proletariátu.).

A skutečně, už v r. 1933 Christopher Dawson v "Enquiries into Religion and Culture" píše: „Západní civilizace dnes prochází krizí, která se zásadně liší od všech předchozích. Jiné společnosti v minulosti měnily své instituce nebo náboženská přesvědčení pod vlivem vnějších sil, případě postupným vývojem v rámci vnitřního růstu. Ale žádná, na rozdíl od té naší, nikdy záměrně neusilovala od základu nahradit náboženské přesvědčení a instituce, na nichž spočívá veškeré uspořádání společenského života ... Civilizace je vykořeňována ze svých základů spočívajících v přirozenosti a tradici, přičemž dochází k její přestavbě do nového uspořádání, které je umělé a mechanické jako moderní továrna."

Z těchto počátků vznikla posléze nová forma marxismu, založená na propojení marxistické teorie s dalšími obory, zejména sociologií a učením Sigmunda Freuda. tzv. kulturní marxismus. Vedoucí roli převzala tzv. "Frankfurtská škola", která dostala své jméno podle Institutu pro sociální výzkum (Institut für Sozialforschung) frankfurtské univerzity, založeného v roce 1923. Když se v Německu dostal k moci Hitler, představitelé institutu utekli do Spojených států, kde se uchytili na předních univerzitách, jako jsou Columbia, Princeton, Berkeley. Po válce se tito lidé vrátili do Evropy a zahájili tzv. "velký pochod institucemi". Dnes jimi zmanipulovaní lidé ovládají v celé Západní Evropě školství, kulturu, media, úřady i politiku.

Hlavní cíl frankfurtské školy kdysi formuloval velmi stručně a výstižně Willi Münzenberg: „Západ zkazíme tak, až bude smrdět“.

Nejde tedy o svobodu uměleckého projevu, stejně jako při procesu s ředitelkou zdravotní školy nešlo o nošení šátku. Jde o salámovou metodu, kterou se nás snaží zmanipulovat, abychom přijali zvrácenou filozofii kulturního marxismu.

Na Západě už uspěli. Teď se téhož snaží dosáhnout i u nás.