Skip to content Skip to navigation

Černošský vůdce v JAR vyzývá k vraždění bělochů (Jan Ziegler)

Výsledek obrázku pro Julius Malema4. března 2018,  13:50

A žádné ochránce lidských práv to nezajímá. V JAR chtějí ukrást bílým farmářům půdu bez náhrady. Výsledek bude jediný teror, vraždy a hlad.

Doplatí na to nejvíc chudí černoši, kteří nebudou mít co jíst.

Nedávno jihoafrický parlament přijal zákon, jenž umožňuje bílým farmářům ukrást jejich obdělávanou půdu, kterou mnozí vlastní desítky let, bez náhrady. A šéf třetí nejsilnější politické strany v zemi marxistické EEF Julius Malema vyzývá rovnou k vraždění bělochů.

To je ovšem zlo, které páchají totalitní režimy, jako ty komunistické, kradoucí lidem majetky bez finančního odškodnění. Tímto verdiktem Jihoafrická přehlídka přestává být demokratickou zemí a stává se diktaturou, která porušuje základní lidská práva, mezi něž patří i právo vlastnit majetek. A ten smí být v normální společnosti vyvlastněn jen ve výjimečných případech a za náhradu.

Ale nelze se tomu divit, současní vládci v JAR jsou silně nakaženi marxismem a komunistické státy údajný boj černých za svobodu kdysi razantně podporovaly. Výmluvy na apartheid neobstojí, a tohle je apartheid naruby. Ten v této zemi skončil v roce 1994, kdy se Nelson Mandela stal prezidentem. A měl být podle představ obou stran završen usmířením. Jak je vidět, to už neplatí.

Pravdou je, že apartheid zřejmě nebyl tak špatným systémem, když JAR za vlády bílých byla nejbohatší zemí v Africe a přicházely do ní desítky tisíc černochů za prací, protože v ní pro ně bylo lépe než v původní vlasti.

Jižní Afrika je tak na cestě opakovat tragédii Zimbabwe, která začala bílé farmáře vyhánět už v roce 2000. Mnozí přitom byli povražděni. Tamní vládnoucí klika kolem Mugabeho pak přidělovala uloupenou půdu černochům, kteří ji nechtěli nebo neuměli obdělávat a výsledkem byla ekonomická katastrofa. Pravdou je, že v roce 2000 patřilo 70 % zemědělské půdy čtyřem tisícům velkostatkářů. Jenomže většina z nich si svůj majetek řádně koupila po roce 1980, kdy skončila vláda bílé menšiny.

Země se dostala na pokraj hladomoru a téměř 50% obyvatel se muselo spolehnout na potravinovou pomoc OSN. 300 milionů dolarů pak poskytly Zimbabwe vlády západních zemí, které tak pomohly zajistit jídlo pro 5,5 milionů zdejších obyvatel. A výsledek byl takový, jak poznamenala ve svém precizním komentáři pro Echco24 Lucie Sulovská, že na konci minulého roku vítaly stovky místních lidí bílého farmáře, kterému zimbabwská vláda povolila návrat.

Myslím si, že to by mělo být varováním pro jihoafrické vůdce předtím, aby svoji zemi zatím stále relativně prosperující zemi přivedli ke kolapsu. Jsem proti jakémukoliv rasovému útlaku, ale ani bílí nesmí být kvůli své pleti utiskováni. Pokud však JAR bude trvat na této šílenosti, byly by na místě ekonomické sankce. Zlo nemůže zůstat bez trestu.

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Jan Ziegler

Autor článku: 

Komentáře

Jojo, na druhé Zimbabwe to bohužel vypadá. Škoda, už tam moc fungujících zemí nezbývá.