Skip to content Skip to navigation

Jsme ve válce s islamismem, který jsme sami přivedli na svět (Miroslav Václavek)

Výsledek obrázku pro 9/1112. září 2016,  14:36

„Prý se něco stalo v New Yorku,“ zastavil mě v práci kolega s tím, abych se podíval na internet.
Tam se začaly zjevovat apokalyptické výjevy hořící věže WTC, aby o něco později narazilo letadlo i do věže druhé a dvojčata, jak obyvatelé New Yorku tyto budovy nazývaly, se následně zřítily v oblacích prachu k zemi.

Bylo pozdní odpoledne a den se nachýlil ke svému konci a akt onoho nejděsivějšího teroristického útoku v dějinách Spojených států amerických zcela vytěsnil informace jiné a lidstvo němě zíralo na obraz naprosté zkázy, lidského utrpení a umírání, přenášeného živě do všech koutů naší planety.

Bylo to poprvé, co byla dopravní letadla plná cestujících užita jako zbraň hromadného ničení a namířena proti věžím Světového obchodního centra, která právě začínala ožívat svým každodenním ruchem a jak USA, tak zbytek civilizovaného světa se nalézal ještě ve stavu blahé nevinnosti.

O kterou měl ale záhy rychle přijít a probudit se do světa splněných hrozeb, kterým odmítal po dlouhý čas věřit, přičemž Evropa se zcela neprobudila ještě doposud.

Hotovostní letadla amerického letectva, která vystartovala na americké nebe s rozkazem sestřelit každé, i civilní letadlo plné pasažérů, byla neozbrojena a tak jejich osádky pojaly v zoufalství myšlenku, že pokud k něčemu tak strašnému dostanou rozkaz, splní jej nárazem do trupu letounu.

Cestující jednoho z letu holýma rukama bojovali o svůj život i o to, aby se únoscům nepovedl jejich záměr, tedy spáchat další úder několika set kilometry za hodinu letícího stroje na některé z amerických měst, načež sebevražední atentátníci letoun raději navedli v plné rychlosti do země. Čímž bylo zachráněno bezpočet jiných, stejně nevinných životů lidí na zemi.

O hrdinství obyčejných amerických hasičů i policistů, kteří naplnili slova přísahy, že budou chránit a sloužit se není příliš třeba zmiňovat. V obou věžích jich zemřely stovky, společně s těmi, kterým přišli na pomoc a ani s vědomím přicházející smrti je neopustili, ale společně odešli na druhý břeh.

Spojené státy americké, země svobody, jejichž břehy daly naději, život a lidská práva milionům lidských bytostí prchajících před zločineckými ideologiemi, vyhlazováním celých ras a národností, nesvobodou, bídou i válkami, dostaly tvrdý úder. Protože jsou. Protože existují. Protože světlo Sochy svobody bodá do očí darebácké režimy od doby svého vzniku, přičemž ani ideologie islamismu zákonitě není žádnou výjimkou.

Přičemž je nutno zmínit, že tato ideologie má kořeny jak v jeho podpoře bývalého komunistického bloku, skupinou zemí takzvaného socialismu, kdy se se i u nás pod vedením StB cvičila islamistická teroristická komanda, tak i v podpoře materiální, kdy byl v prosinci 1988 libyjským režimem Muammara Kaddáfího, spáchán atentát na Boeing 747 u skotského Lockerbie naším Semtexem, záměrně upraveným tak, aby nebyl detekovatelný, a především v sovětské invazi do Afghánistánu, která je příčinou takzvaného džihádu, kterým tehdejší mezinárodní komunismus vedl svoji tajnou válku proti západu.

Když poté Amerika poté vstoupila do války s islamistickým terorem, vyrojila se celá řada konspiračních teorií o tom, že jedenácté září roku dva tisíce jedna, bylo pouze jakousi záminkou k tomu, aby Amerika získala ropu a že za zřícením obou věží WTC, stojí americké tajné služby, které tak jednaly na rozkaz americké vlády.

Kdo jen poněkud ještě úplně neztratil nejen sebeúctu sám k sobě, ale rozum i lidskou inteligenci vůbec, tomu se z toho hnusu produkovaného kremelskou propagandou zvedá žaludek. Stejně jako z toho, že pokud by měl jen začít o něčem podobném uvažovat, dostane se do bludného kruhu mysli a zcela ji odevzdá zlu.

Je to totéž, jako tvrdit, že za vražděním prvňáčků v Beslanu stojí ruská vláda, nebo že koncentrační tábory zřídili Židé, či že plynové komory tamtéž jsou pouhým výmyslem a znamená to stát se neživým, zombiem, ghúlem i přízrakem, který je až po okraj zaplněn zlem a zcela vědomě mu slouží.

Že v případě toho největšího křiku proti americkému boji s terorismem nejvíce křičela Francie, je jaksi nasnadě. Kdyby nebylo Francie, pak by nebylo ani zločineckého islámského režimu v Íránu, neboť Francie si přímo na svých prsou pěstovala náboženského šílence Chomejního, namísto toho, aby jej do konce života za hlásání islamistického terorismu izolovala od lidské společnosti za zdmi pevnostního vězení.

Raději jej nechala odcestovat do Íránu svrhnout tamější režim íránského šáha, protože měla s Íránem své vlastní, krátkozraké a hloupé plány, které se ji nyní navrátily v podobě aktů téhož terorismu, jehož existenci oficiálně zpochybňovala, do francouzských ulic a nábřežních promenád.

Aniž by ani jeden normální člověk, nebo americký politik hovořil o tom, že by tyto útoky vyprodukovala francouzská vláda, či je americká veřejnost přímo kvitovala s tehdejší francouzskou škodolibostí.

Přičemž je zcela evidentní, že takzvaní „palestinci,“ tedy obyvatelé území, jež se většinově a zcela dobrovolně a nepokrytě dali na stezku islamistického terorismu, dávají přívržencům takzvaného islámského státu praktické rady na to, jak co nejefektivněji vraždit v Evropě. Tedy za pomoci ubodávání i najížděním vozidly do skupin obyvatelstva, jak to již dlouho praktikují vůči obyvatelům Izraele.

V této souvislosti nechápu, že EU na toto území zasílá finanční podporu a naopak označuje produkty Izraele stigmaty údajného okupanta. Což je věc, která mi na EU, ačkoliv jsem naprostým Evropanem i stoupencem evropské myšlenky i integrace velmi vadí a považuji ji za nepřijatelnou a dokonce zločinnou.

Islamistický terorismus je reálný a nebezpečí, která s sebou přináší, jsou zcela reálná rovněž.

Snad i ten nejzaslepenější nyní prohlédne a bude jej chápat nikoli coby něco konspiračních představ hodného, v souvislosti se svým antiamerikanismem, ale jako něco, čemu můžeme čelit pouze společně s ostatními. Jinak jsme odsouzeni k záhubě.

Současná uprchlická vlna vypovídá pouze o tom, že islamistický teror je stejným nebezpečím jak muslimům, tak křesťanům, ateistům, či životu na Zemi vůbec.Užívat ji ke svému pochybnému politickému prospěchu je stejně hloupé jako tomu bylo s Francií a Chomejním a stejně odpudivé, jako v případě Turecka a jiných sultanátů, jakým je například i ten ruský. Neboť špinavá práce, kterou za ně vykonává s Kurdy i ve prospěch Asadova režimu se jim vrátí a také již i vrací jako bumerang zla. A ten nikdy toho, kdo jej vypustil nemine. Jinak se tomu říká karma.

Protože jen my společně jej můžeme porazit, vytrhat i s kořeny a navždy zahubit.

Ale je to stejné jako s plevelem.

Stačí ponechat mu místo na slunci nazývané zájmem a on opět vybují.

Proto modleme se za oběti islamistického zločinu a válek jím vyvolaných a bojujme.

A usilujme tak o mír.

Inšallah...

Modlitba za padlé a zemřelé

Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:
• Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím.
• Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí.
• Shlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost.
• Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně.
• Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci nespravedlivé.
• Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých.
Amen.

 

Miroslav Václavek

Rubrika: 
Autor článku: 

Komentáře

Obrázek uživatele holcman

Palec nahoru!