Skip to content Skip to navigation

Kolik hmotných památek UNESCO je na území České republiky? (Jaromír Šiša)

article_photo19. listopadu 2020,  13:27

Tak schválně. Všechny jsem navštívil, což mohu doložit virtuální výpravou. Pak budou počty snadný.

Světovým dědictvím UNESCO se označují vybrané kulturní a přírodní památky po celém světě. U nás nelze začít jinak než v

Praze. Kromě hradu s katedrálou svatého Víta a Karlova mostu sem patří Hradčany, Malá Strana, Staré a Nové Město. Množství kostelů a paláců tvoří dohromady neopakovatelný a velkolepý celek. Guinessova kniha rekordů praví, že největším obývaným hradem je Windsor a největším historickým hradem je Pražský. Jaký v tom je rozdíl mi není jasný. Každopádně ten náš je na seznamu UNESCO od roku 1992.

article_photo
article_photo
article_photo

Český Krumlov. Hrad a zámek s věží, o které Karel Čapek řekl, že je nejvěžovatější ze všech věží. Barokní divadlo, Maškarní sál, most přes Vltavu, středověké uličky, zámecká zahrada s otáčivým hledištěm...to vše je soubor, který Český Krumlov činí neopakovatelně famózním. Pro plaché návštěvníky je však v sezóně poněkud přeturistován. Na seznamu od roku 1992.

article_photo
article_photo
article_photo

Historické centrum Telče s renesančními a barokními domy na náměstí. Původně dřevěné, se po požáru ve 14. století začaly stavět kamenné. Součástí není jen náměstí s podloubím, o které stalé probíhají "boje" jestli je u nás nejdelší zde v Litomyšli nebo ve Svitavách, ale samozřejmě také zámek se Zlatým a Rytířským sálem. Město si oblíbil Jan Zrzavý. Na seznamu od roku 1992.

article_photo
article_photo
article_photo

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Než byl v roce 1994 na seznam zapsán, muselo se město zavázat k odstranění hřbitova z ambitu, který nebyl původní. Dnes leží pod úpatím hory a "ukecaly se" pouze hroby těch, kteří se zasloužili o záchranu památky. Kostel je vrcholným dílem Jana Blažeje Santiniho a kabinetním příkladem barokní gotiky. Symbolika pětky, jako latinského slova tacui, mlčel jsem, je dána půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy, a také pěti vchody, oltářními výklenky a počtem andělů a hvězd na hlavním oltáři. Jen považte, v době komunistické se uvažovalo o jeho zbourání. 

article_photo
article_photo
article_photo

Kutná Hora. Historické centrum s chrámem svaté Barbory a na předměstí Sedlec katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Nejen za rozvojem a prosperitou města, ale celého českého království stály stříbrné doly. Odtud název pokladnice země. S příkladným patriotismem místních obyvatel bylo opraveno mnoho domů historického jádra. Do souboru staveb patří také Vlašský dvůr, který býval dočasným sídlem českých králů. Na seznamu od roku 1995.

article_photo
article_photo
article_photo

Lednicko-valtický areál je člověkem nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě. Součástí jsou nejenom zámky v Lednici, Valticích, ale drobné stavby zakomponované do krajiny, včetně Minaretu. Panství bylo v držení Lichtensteinů do roku 1945, kdy bylo na základě Benešových dekretů zabaveno. Roku 1676 proběhl ve Valticích čarodějnický proces, na tehdejší dobu pro obviněné s pozoruhodným závěrem. Čarodějky byly prý nakonec osvobozeny. Zapsáno na seznam v roce 1996.

article_photo
article_photo
article_photo

Holašovice, soubor hospodářských a obytných stavení selského baroka. Kolem návsi s rybníčkem stojí domy se špýchary a bohatě zdobenými štíty, kaplička a kovárna. Najdete tu také keramickou dílnu a kamenný kruh. Znáte bohatou nevěstu, co měla dukáty, jménem Maruška Krušinová? Jako Prodanou nevěstu z opery Bedřicha Smetany určitě. Filmová verze se natáčela právě zde. Zapsáno na seznam v roce 1998.

article_photo
article_photo
article_photo

Arcibiskupský zámek v Kroměříži, je pozoruhodným komplexem historických sálů, knihoven, unikátních archivů, zvláště hudebního. Mezi skvosty patří i obrazárna s jednou z nejhodnotnějších kolekcí svého druhu v celosvětovém měřítku, kde zvláště vyniká nejslavnější obraz Tiziana Apollo a Marsyas. Na seznam patří také Květná zahrada, která je unikátní dílo evropského zahradnického umění 17. století. Zapsáno v roce 1998. Samostatná fotoreportáž zde.

article_photo
article_photo
article_photo

Litomyšl, renesanční perla evropského formátu. Po úpravách v 18.století si zámek zachoval nedotčený vzhled, včetně unikátní sgrafitové výzdoby. Na fasádě napočítáte cca 8000 psaníček. Obdivovat lze rodinné divadlo, včetně souboru kulis. Do areálu patří také hospodářské budovy s pivovarem, kde se do rodiny sládka narodil Bedřich Smetana. Nizozemská letecká společnost KLM pojmenovala svoje letadla podle památek UNESCO a jedno z nich nese název Litomyšl Castle. Na seznamu od roku 1999.

article_photo
article_photo
article_photo

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, budovaný v letech 1716-1754. Stojí v historickém centru nedaleko orloje. Patřil v té době k módní vlně, ale výtvarnou koncepcí, množstvím figurální výzdoby, rozměry a výškou 35 metrů se od všech podobných památek výrazně odlišuje. V autorech soch nehledejte italské mistry baroka, ale moravské umělce v čele s Ondřejem Zahnerem. Vysvěcení se osobně zúčastnila císařovna Marie Terezie s manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským. Na seznamu od roku 2000.

article_photo
article_photo

Bývaly doby, kdy byl celý v pevném v obklíčení.

article_photo

Jedinou památkou UNESCO moderní architektury u nás je vila Tugendhat v Brně. Její architekt Ludwig Mies van der Rohe ji vytvořil na přání Grety Tugendhat pro jejího manžela, který se děsil stísněného bydlení. Stavba začala roku 1929 a na Vánoce 1930 se Tugendhatovi s dětmi přestěhovali. Před válkou se odstěhovali do Švýcarska, aby v roce 1939 vilu konfiskovalo gestapo. Po osvobození Brna se o vilu "staral" jezdecký oddíl maršála Malinovského. Postupně tu působila taneční škola a rehabilitační středisko pro děti. V roce 1992 tu pod stromem Klaus s Mečiarem domlouvali rozdělení Československa. V roce 2012 byla vila po obnově a restauraci otevřena. Na seznamu od roku 2002. 

article_photo
article_photo
article_photo

Třebíč s bazilikou svatého Prokopa a židovskou čtvrtí, která byla ještě v polovině 80. let 20. století určena k asanaci. Dnes slouží jako jediná památka UNESCO dokládající židovskou kulturu mimo území Izraele. Je také ojedinělou ukázkou urbanistické architektury a příkladem soužití židovské a křesťanské komunity až do 20.století. Mimořádná architektonická hodnota baziliky spočívá ve spojení dvou slohových období. Románského, což byla původní koncepce a gotického. Přitom se prvky doplňují. UNESCO od roku 2003

article_photo
article_photo

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Jak napovídá název, tato památka nezná hranic. Více než 800 let soustavné těžby, to už je tradice. Za tu dobu vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními památkami v nadzemí i podzemí s hustou sítí horních měst. Těžba postupně pronikala stále hlouběji a dále do hor a na řadu přišly nové technologie, a tím i objevení dalších bohatých nalezišť. v 19. století ztratilo stříbro význam. Po 2. světové válce důlní činnost vzrostla objevem uranu, se všemi důsledky s tím spojenými. Na seznamu od roku 2019.

article_photo
article_photo
article_photo

Kladruby-Krajina pro chov koní, což zahrnuje hřebčín, pastviny, vybudované kanály a komunikace lemované alejemi. Celek je ukázkou spojení přírody s člověkem. Hřebčín stále slouží k chovu starokladrubských běloušů, což je podoba koně, kterou nenajdete v žádném jiném hřebčíně na světě. Na seznamu od roku 2019.

article_photo
article_photo
article_photo

Tak kolik jste jich napočítali? Slušelo by se ještě dodat, že do knihy UNESCO jsou zapsána i nehmotná dědictví. Verbuňk, mužský lidový tanec ze Slovácka, Masopustní průvod s maskami na Hlinecku, Sokolnictví, Jízda králů, lidová slavnost ze Slovácka a Hané, Loutkařství společně se Slovenskem a Modrotisk, textilní tiskařská technika.

Jaromír Šiša

Autor článku: 

Komentáře

Obrázek uživatele jany007

Nádhera,  jakmile se situace trošku uklidní pokusíme se vše navštívit :)