Skip to content Skip to navigation

Komunismus a nacismus jsou stejná špína, stejný hnus (Jan Ziegler)

 Výsledek obrázku pro komunismus = nacismus24. září 2019,  9:31

Obě hnutí mají společného brutální a cílenou likvidací milionů lidí, černí z rasových důvodů, rudým zase vadí nesprávný třídní původ.

Spojuje je rovněž sociální inženýrství s cílem vytvořit dokonalého člověka.

Holocaust, který způsobil smrt šesti milionů Židů, nikdo rozumný nezpochybňuje. Byl to odporný nacistický zločin, pro který neexistuje omluva. Teorii o nadřazenosti ras, hlásanou Adolfem Hitlerem a spol. je třeba tvrdě potírat, protože byla příčinou hrozného zla. To jsou však docela známá fakta.

Jenomže komunistický režim v SSSR pod vedením masového vraha Josefa Stalina nebyl o nic lepší. Rudý mor rovněž způsobil smrt milionů lidí. Pravda, Ti nebyli zplynováni ve vyhlazovacích lágrech, ale byli zločinnými sovětskými komunisty cíleně usmrceni hladem. To potvrzuje ve svých dílech řada autorů, mezi nimi i v knize Rudý hladomor americká historičky Anne Applebaumová, kterou právě čtu.

Díky nesmyslné sovětské zemědělské politice, který nutil rolníky odevzdávat přemrštěné dodávky, vypukl hlavně na Ukrajině v letech 1932 – 33, ale i v jiných oblastech tehdejšího Sovětského svazu, hladomor, který způsobil smrt v rozsáhlých venkovských oblastech. Počet obětí se odhaduje mezi třemi miliony a deseti milióny lidí. To, že se jednalo o cílenou likvidaci rolnictva, potvrzuje řada důkazů. Vesnice byly obklíčeny vojenskými jednotkami, které lidem bránili v odchodu a nepouštěly do nich ani zásobování. Strážní stříleli i malé děti, které si z polí chtěli vzít jen několik klásků obilí. Sovětské vedení o tom vědělo, přesto však zakázalo pomáhat hladovějícím a veřejně tvrdilo, že v jejich zemi žádný hladomor neexistuje, a jestliže někdo tvrdí, opak, tak se jedná pouze o pomluvy imperialistů, Vytrvale také odmítalo jakoukoliv pomoc ze zahraničí. Dokonce i v nejkritičtějším roce 1933 SSSR vyvezl do zahraničí necelé dva miliony tun obilí.

Nacisté a komunisté si nemají co vyčítat. Proto není možné omlouvat rudé zlo tím černým, o což se někteří zdejší diskutující v rozporu s pravdou a se zdravým rozumem opakovaně snaží. Pokud jsou lidé cíleně vražděni ve jménu zrůdných ideologií, tak je to v každém případě hodně špatně.

Jan Ziegler

Rubrika: 
Autor článku: