Skip to content Skip to navigation

Křeček protiústavně omezoval podnikatele a zavinil drahé nájemné (Jan Ziegler)

Image result for stanislav Křeček13. února 2020,  12:24

Tak nějak nemusím útoky proti kandidátovi na post ombudsmana ve stylu Křeček fuj, nemá tam, co dělat.

To je kontraproduktivní, bavme se o konkrétních důvodech, proč by dotyčný neměl být na této pozici.

Myslím si také, že hysterie kolem postu veřejného ochránce práv, jak se ombudsman oficiálně nazývá, je zbytečná. On podle oficiálního webu https://www.ochrance.cz/ chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Měl by také prosazovat právo na rovné zacházení a chránit před diskriminaci. Jenomže nemá žádné pravomoci, kterými by prosazoval svoje stanoviska, může pouze upozorňovat.

Stanislav Křeček

Stanislav Křeček (iDNES.cz)

Pokud už však máme něco Stanislavu Křečkovi konkrétně vytknout, tak je to jeho působení ve Sdružení nájemníků. V něm prosazoval protiústavní regulaci nájemného a znemožňoval tak lidem svobodné podnikání. Majitelé domů byli nuceni držet nájmy u staronájemníků na nízké úrovni, která často nepokryla ani náklady na nutnou údržbu. Staré nájmy byly regulované, kdežto nové nájmy byly stanoveny volně. To samo o sobě bylo protiústavní, což také potvrdil Ústavní soud, protože to vytvářelo nerovnost podmínek. A pan Křeček jako advokát tuto prokazatelnou nespravedlnost hájil. To, že dvojí nájemné způsobilo vysoké neregulované nájmy a omezovalo tak například mladým lidem možnost pronajmout si dostupné bydlení, je také jasné. Protože, když u jedněch bytů byli majitelé nuceni tolerovat levné nájmy, tak si logicky u nových nájemních smluv nasadili vysoké částky. A na této nenormální situaci měl vinu i Stanislav Křeček.

Ombudsman by měl v rámci svých omezených možností chránit občany před státní zvůlí. Jenomže pan Křeček dělal pravý opak, chránil státní zvůli proti občanům. Neumím si tedy představit, že by mohl hájit práva lidí. A to i přesto, že byl zvolen.

Jan Ziegler

Autor článku: