Skip to content Skip to navigation

Nečas je odhodlán blokovat přijetí bankovního dohledu v EU

17. října 2012 12:23

Premiér Petr Nečas je rozhodnut v případě, že nebudou vyřešeny sporné návrhy, které ohrožují stabilitu tuzemského finančního systému, blokovat vznik jednotného bankovního dohledu v EU.

    "Celkem 95 procent tuzemského bankovního trhu je ovládáno zahraničními matkami. To nás musí vést k velké opatrnosti v rámci regulace. Jde o zajištění garancí pro tuzemský sektor, proto můžeme těžko souhlasit například se vzájemným půjčováním. Kdyby byla předložena bankovní unie v současné podobě, tak bychom to bezpochyby vetovali," uvedl premiér Nečas.

Članek zde

ilustrační foto, zdroj http://browse.deviantart.com/photography/?q=EU+flag#/dqspj7