Skip to content Skip to navigation

Neziskovky provádějí obchod s lidským masem a pašování lidí (Vladislav Svoboda)

Výsledek obrázku pro SOS Mediterranee11. července 2017,  10:46

Neziskovky, jako SOS Mediterranee či Save The Children, které křižují svými loďmi Středozemní moře, aby zachraňovaly běžence, zjednodušují práci pašerákům lidí.

Dokonce se dá říci, že nahrazují demokraticky zvolené orgány států.

Pašeráci se už vůbec nenamáhají, aby lodě s uprchlíky, byly vůbec schopné dorazit do cíle. Taky proč, když jsou přesvědčeni, že je lodě, které neziskovky vlastní, zachrání. Neziskovky se možná neuvědomují, a nejen ony, ale i vlády pobřežních států, že se spolupodílejí na obchodu s lidským masem a pašování lidí. Dokonce se někdy zdá, že hlavními podporovateli těchto neziskovek jsou sami pašeráci. Vždyť jim neziskovky svou činností zvyšují příjmy. I některým muslimským zemím tato situace, kdy se vytvářejí páté kolony jejich víry v Evropě, nadmíru vyhovuje. Ne nadarmo italská vláda neziskovky podezřívá, že jsou na pašeráky lidí napojeny. Tím se dopouštějí několika trestných činů.

Horší je, že tito "lidumilové" soucítící s uprchlíky, nesou plnou zodpovědnost za stovky či spíše tisíce lidí, kteří se ve Středozemním moři utopili, protože pašeráci ve svém počínání, už předem, počítají se záchranou (i když jim na lidech vůbec nezáleží) uprchlíků loďmi neziskovek, a posílají uprchlíky na čím dál víc nevhodných plavidlech.

Neziskovky svou činností nutí státy, ač chtějí či nechtějí, se o tyto uprchlíky postarat. Tím pádem počet uprchlíků roste a poroste nadále, dokud se konečně státy EU nerozhodnou tvrdě zakročit a uprchlíky vracet nazpět do zemí odkud připluli.

Domnívám se, že státy EU, víc než dost, finančně podporují uprchlické tábory těch obyvatel, kteří jsou postiženi válkou. A neexistuje žádný důvod, aby se vydávali na nebezpečnou cestu do Evropy. A jsem přesvědčen, že válka jednou, i za přispění Evropy, skončí a pak budou nutné peníze na obnovu válkou zničených států. Tam by měly neziskovky, které podle velikosti, počtu lodí a posádek (které to nejspíš dělají pro svůj adrenalin ze zážitku) musejí mít miliardové příjmy, napnout svou pomocnou ruku, protože utečence z oblastí válek čeká nesnadný úkol - obnovit svoje státy z trosek. Takto neziskovky pouze napomáhají k evropské uprchlické krizi a teroristickým útokům páchaných na obyvatelích našeho kontinentu; a lidem, které povětšinou nežene strach z války, ale pouze ekonomické zájmy.

 

Vladislav Svoboda

Rubrika: 
Autor článku: