Skip to content Skip to navigation

Šok, víme první - Leonid Iljič Brežněv žije! (Miroslav Václavek)

4. srpna 2016,  07:05

Letos tomu bude v listopadu třicet čtyři let, co byla, především západním tiskem, rozšířena lživá zpráva o skonu generálního tajemníka ÚV KSSS Leonida Iljiče Brežněva.

Jak se podařilo našemu deníku Tlesk zjistit, je totiž možno i tuto zprávu zařadit po bok těch zpráv, které přesto, že bankrot USA včetně krachu dolaru byl dávno prokázán v pokrokovém tisku, pak nicméně USA přesto tento neodvratitelný fakt odmítají vzít na vědomí a ve svých médiích jej popírají.

A protože náš deník jako jediný je vždy první u nejnovějšího zpravodajství, zjistili jsme prostřednictvím našeho stálého ulánbátarského dopisovatele Rumámína Vodkopitele, že Leonid Brežněv je živ.

Jak jsme se dozvěděli, našemu dopisovateli se zdál podivný sen. A ten sen mu řekl, jdi do divočiny a nalezni stopy. Vydal se tedy náš dopisovatel do tajgy a narazil na tajemné stopy, jak bylo předpovězeno. Vyrazil po nich směrem na východ, až spatřil podivnou věc. U pramene řeky Bechtěrovky nalezl Leonida Iljiče Brežněva. Ale nikoliv mrtvého, nýbrž věčně živého.

Náš dopisovatel zatajil dech a uvědomil si, že zprávy o významném objevu sovětských vědců o tom, že se jim podařil převratný objev, tedy že vynalezli mast, kterou pomaže-li se mrtvý, pak je na něj možno mluvit se zakládá na pravdě. Sice je třeba dořešit ještě jednu maličkost. A tou je ta skutečnost, že mrtvý prozatím neodpovídá. Což je předmětem mnoha štvavých a posměšných článků především v americkém tisku. Jak je to kapitalismu v posledním stádiu imperialismu vlastní. Přičemž americká věda se podobnému výsledku ani nepřiblížila.

Nicméně jsme zplnomocněni prohlásit, že další lež ve službách dolaru a neméně reakčního šekelu je vyvrácena a soudruh Brežněv se těší plnému zdraví. O tom svědčí zdravá barva jeho pleti, kterou náš dopisovatel popisuje jakožto mladistvě žlutou, kteroužto skutečnost přičítá blahodárnému působení slunečních paprsků, jejichž účinků si soudruh Brežněv užívá na své zdravotní dovolené ve stepi.

http://u.smedata.sk/blogidnes/article/7/54/541237/541237_article_photo_leninovo-dilo-pretrva-veky-l-i-breznev_900x.jpeg?r=05e

Když se náš dopisovatel soudruha Brežněva zeptal, jaké je jeho mínění o nynějších snahách Washingtonu o resuscitaci churavějícího amerického hospodářství dalšími bezprecedentními útoky na černošskou menšinu, dostalo mu pouze zaslouženého a pohrdavého mlčení. Což rovněž vypovídá o skvělé práci sovětských vědců na poli aplikovaných výzkumů dlouhověkosti a plně potvrzuje účinnost nové sovětské masti.

Na závěr svého rozhovoru se soudruhem Brežněvem mu náš zvláštní a zplnomocněný dopisovatel ještě položil i otázku, kterou jej vyzval k odsouzení válečnických snah současné americké administrativy, načež pohlédl ve směru jeho ruky a dílcovou metodou spojenou s výpočtem založeným na konstantě vlivu v souvislosti s tělesnou hmotností a obecnou odolností organismu nazývanou abúzus na druhou a jež zní takto: C6H12O6 ? 2 C2H5OH + 2 CO2, což dále upřesnil soudruh Lenin: CH2=CH2 + H2O ? C2H5OH, rozvinul soudruh Stalin: HC?CH + H2 + H2O ? CH3–CHO, CH3–CHO + H2 ? CH3–CH2OH a geniálně dořešil soudruh Gottwald: CH3CH2OH + NH3 ? CH3CH2NH2 + H2O, CH3CH2OH + CH3CH2NH2 ? (CH3CH2)2NH + H2O, CH3CH2OH + (CH3CH2)2NH ? (CH3CH2) 3N + H2O, vypočetl, že souřadnice atomů etylalkoholu se sbíhají v místě Pražského hradu.

Tedy již nikdo a nic nemůže vyvrátit sebelživější tvrzení o tom, že Miloš Zeman také preventivně neužívá sovětské masti Smerš (Sám Mažeš Etanolem Rychle na Šutr), neboť jak se sami ošetřující lékaři vyjádřili, má cévy jako mladý hoch, játra jako novorozenec sající pouze mléko a ústrojí rozmnožovací jako panic, o čemž svědčí Nagant první dámy, který si zakoupila v moskevském obchodním domě GUM na ochranu osoby pana prezidenta před vzrušenými ctitelkami.

Jak se rovněž ve svém zpravodajství náš dopisovatel vyjádřil, je pomocí čínské lodní dopravní společnosti Tvrdík-Měkčík-Mynář organizován nepřetržitý lodní kontejnerový most sloužící přepravě zázračné sovětské masti a to pomocí cisteren na přepravu těkavých látek, neboť líh je ze své reakční podstaty povahy značně nestálé, a jež jsou zároveň koncipovány jakožto malá pozornost, ve vkusném dárkovém balení.

Na závěr strhující reportáže se nám rovněž podařilo získat i vyjádření mluvčího tiskového mluvčí prezidenta republiky Jurije Pasáčka: „Je dobře známo, že pan prezident se ocitl v hledáčku tajných služeb především západních zemí, a to zvláště po nepodařeném převratu v Turecku, který měl zmařit tolik slibně započatou sezónu pěstitelského pálení především na Moravě, kde má Turecko odjakživa své imperiální zájmy, které se neuměle pokoušelo zamaskovat stavbou lednického minaretu, jež dokazuje propojení mezi Schwarzenbergy, Václavem Havlem a islámem. Přičemž je třeba rozhodně podotknout, že ono zemanovské: Smrt abstinentům!, jež pan prezident, jakožto vrchní velitel ozbrojených sil a dobrovolných hasičů vyřkl po návštěvě fronty, která je složena z opevněných vinných sklípků a těžce vyzbrojených vinopalen a nazývá se Zemanova linie je stále platné. Republiku si abstinenstvím rozvracet nedáme!“

O dalším vývoji dramatické situace na jižní frontě našich hranici vás budeme informovat i nadále jako první.

Pro deník Tlesk.

 

Miroslav Václavek

Rubrika: 
Autor článku: 

Komentáře

Obrázek uživatele holcman

*/trochu dlouhé, ale sranda/
:-)
http://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&c=A160412_180322_ln_domov_ele...
Ano, paní Ivanka z Hradu si pořídila stříkačku a učí se střílet, ....."o čemž svědčí Nagant první dámy, který si zakoupila v moskevském obchodním domě GUM na ochranu osoby pana prezidenta před vzrušenými ctitelkami." (viz fotogalerie)