Skip to content Skip to navigation

Spravedlnost dle soudruha Kováčika (Tomáš Vodvářka)

Výsledek obrázku pro Kováčik KSČM4. června 2018,  14:03

Soudruh Kováčik - komunista - v Otázkách Václava Moravce usoudil, že pokud se ANO a ČSSD nepřidají k zákonu o zdanění tzv."církevních náhrad", tak jeho strana nepodpoří vznik vlády.

Je to správný postoj. Všichni víme, jak zásadoví komunisté jsou, o jak ryzí charaktery jde. Vůbec nejde o nějaké politické hrátky, případně nelásku k církvím /koneckonců první jejich "dělnický prezident" Klement Gottwald si šel vyslechnout Te Deum a vůbec, ale vůbec křesťany nepronásledoval/. Komunistům jde o spravedlnost, aby lid, ten jediný subjekt jejich zájmu, nebyl nějak ožebračen a aby se konečně dosáhl onen komunisty proklamovaný blahobyt a to i v podmínkách současného dravého nelítostného kapitalismu.

Je tu sice taková malá nepříjemnost, totiž, že všechen ten binec vznikl prapůvodně právě rozhodnutím jejich strany, která zkonfiskovala (bez náhrady) všechen církevní majetek, zlikvidovala řeholní společenství a z klášterů nadělala v lepším případě kasárna, v horším prasečáky. To však je již dávno a koneckonců, gottwaldovské třísky při kácení lesů jsou jevem obvyklým. Rovněž fakt, že všechny tyto zkonfiskované budovy využívala 40 let a zanechala je v katastrofálním stavu, pokud se vůbec dožily roku 1989, je věcí podružnou, která do seriózní politické diskuse prostě nepatří.

Aby proklamovaná spravedlnost byla opravdu ryzí, bude tedy vedle zdanění tzv."církevních restitucí" samozřejmě nutné provést další následující úkony.

a/ všem rodinám, v kterých byl jejich příbuzný popraven pro nesouhlas s politikou KSČ, případně jen pro zcela vymyšlené obvinění, bude vyplacena částka, odpovídající ztrátě milované osoby. Při dnešních cenách (tedy stejně jako v otázce restitucí), bude adekvátní částka 10 miliónů korun za každou osobu.

b/ všem rodinám, jejichž člen byl nucen vykonávat nucené práce v jáchymovských dolech a tím pádem se nepodílel na rozvoji vlastní rodiny, výchově svých dětí a proklamovaném socialistickému soužití, bude vyplacena částka 3 milióny korun.

c/ vzhledem k souhlasu KSČ ke vstupu armád Varšavské smlouvy v roce 1968 na naše území a její udržování v rámci dočasného pobytu, budou vyčíslené ekologické škody v řádu miliard korun rovněž započteny do nutných náhrad.

d/ Každé rodině, jejíž člen byl z politických důvodů nucen emigrovat na Západ v letech 1948 -1989, bude vyplacena adekvátní částka milión korun za každou takovou osobu. Zbytek rodiny byl totiž vystaven neadekvátnímu pronásledování a šikaně.

Soudruh Kováčik - jako spravedlivý politik a charakterní člověk - navrhne jistě jako první, že vše bude uhrazeno z prostředků Komunistické strany Čech a Moravy, aby se tyto "rudé restituce" nedotkly obyčejných pracujících. Nelze přece hříchy minulosti převádět na současné obyvatele státu, kteří za nic nemohou. Pokud by současný majetek strany nestačil, bude nutné zvýšit stranické příspěvky, případně uvrhnout Ústřední výbor KSČ do vězení pro dlužníky. V nouzi nejvyšší bude možné požádat o přátelskou půjčku nějakou spřátelenou zem /Rusko, Severní Koreu, nebo nyní Venezuelu/.

Soudruh Kováčik - jako muž pevných morálních zásad a ryzího charakteru - na uvedené náhrady osobně dohlédne.

Jsme rádi, že ho máme.

Tomáš Vodvářka

Autor článku: