Skip to content Skip to navigation

Zachraňme vojína Krejčíře (Tomáš Vodvářka)

Výsledek obrázku pro Radovan Krejčíř19. července 2018,  10:52

Z cely v Jihoafrické republice zaznělo úpěnlivé volání českého vojáka. Má malou celu, studenou stravu a nemožnost přístupu ke Skype.

Tento stav zjistil průzkum, vedený pracovníky českého zastupitelství v Pretorii, který potvrdil nehoráznou situaci, neboť vojínu Krejčířovi schází k parametrům OSN 1,6 m čtverečního plochy cely. Vojínu Krejčířovi zbývá odsedět ( nejspíše v jeho případě vzhledem k malým rozměrům cely odestát ) ještě 30 let, neboť prvních 5 si již poctivě odkroutil.

Vojín Krejčíř nejspíše po 5 letech konečně pochopil, kde se ocitl. Je nepochybné, že pokud by byl zachycen lítačkou České policie ve své vlasti, jeho trest za vytunelování Čepro a mnoha dalších dodnes nevyjasněných činů, by činil zlomek z onoho brutálního flastru, který mu byl udělen v JAR. Navíc - vzhledem k tuzemským zkušenostem třeba vojína Ratha či vojína Janouška - by bylo jasné, že jeho případ by se musel velmi dlouho a podrobně zkoumat, nejlépe od začátku jeho podnikání v Českém Těšíně. Poté by následovaly rekonstrukce jeho činů, trvající vzhledem k rozsahu jeho podnikatelského záběru několik let.

Následně by začal letitý monstrproces před vojenským soudem, kde by se střetli špičkoví právníci vojínovy strany s chabě argumentujícím státem. Proces by svou délkou strčil do kapsy ten, jehož subjektem je vojín Rath, v němž už prakticky nikdo neví, o co jde. V roce 2031 by skončil úplným osvobozením vojína Krejčíře a tučným odškodněním ze strany státu za dlouho trvající průtahy soudního řízení a útrapy s ním spojené.

Nepochybně by byla možnost snížení již předem vyměřeného trestu, a to jako kompenzace za jeho skvělý únik z obklíčení v jeho vile, kdy sám, bez jediného výstřelu dokázal prorazit kordon po zuby ozbrojených kluků z URNA. Tento ojedinělý výkon dojme i toho nejkrutějšího vojenského prokurátora.

Také je nutno vzít v úvahu jeho náhle propuknuvší lásku k vlasti. Po svém geniálním zmizení, které by dalo zabrat i pověstnému Copperfieldovi, unikl do země, která je známá tím, že své přišedší bohatce do zemí jejich původu nevydává. Celou dobu dělal na svou zemi dlouhý nos. To vše se změnilo, nejspíše opět v rámci uvědomění si situace, že oněch 30 let bude nejspíše opravdu 30 let. V tu chvíli zahořel vojín Krejčíř steskem po vlasti a je ochoten vše odhodit a vrátit se ke svému útvaru.

Nepochybně nastanou velké manévry. Vojín Krejčíř bude dopraven v doprovodu zvláštní jednotky k tomu určené, bude mu poskytnuto veškeré možné ošetření v polním lazaretu a bude mu vyčleněn soukromý prostor, pečlivě střežený před dychtivými novináři a papparazzi.

Budou zváženy všechny útrapy (zejména ta studená strava a vypnutý notebook), trest mu bude anulován (vleze se do Klausovy amnestie) a vojín Krejčíř bude moci jako plnoprávný občan opět napnout veškeré síly k tvorbě hodnot. Vzhledem ke stavu české vlády nelze opomenout ani možnost aspirace na ministra obrany.

Vojíne Radovane, vítej doma.

Tomáš Vodvářka

Rubrika: 
Autor článku: