Skip to content Skip to navigation

Šok! Víme první! Miloš Zeman se odvolal! (Miroslav Václavek)

8. října 2015,  06:30

Přinášíme jako první závažnou zprávu o abdikaci Miloše Zemana! Zároveň odhalujeme rozsáhlé spiknutí Vatikánu proti naší vlasti!

Když před nedávným časem ze zahraničí organizovaná tlupa ztroskotanců a samozvanců vykonala teroristický útok na sídlo hlavy státu a za pomoci hrubého nenásilí vnikla do útrob a na střechu pražského Hradu, sídla to českých králů, ke kterým se nyní právem řadí i Miloš Zeman – díky svému šlechtickému titulu v příjmení – a vyvěsila nad Prahou rudé trenky, začaly padat hlavy.

Přísné vyšetřování, které po tomto bezprecedentním teroristickém aktu nařídil Miloš Zeman, odhalilo celou řadu polevení v bdělosti bezpečnostních orgánů, kdy jinak obezřetným očím Mladých příslušníků Strany práv a občanů Zemanovci, unikly podezřelé postavy vydávající se za kominíky, nechávající na sebe cestou v Nerudovce v ostentativních postojích sahat zahraniční turisty a turistky především.

Ano, jak upadl ten prohnilý svět zahnívajícího kapitalismu, kdy chtíčem posedlé návštěvnice s dolarovými konty, za lascivního pomrkávání na ztepilé slovanské postavy mladých jinochů ve slušivých kominických stejnokrojích, jakoby vypadlých z obrazů mistra Aleše, vyvolávají v těchto chlípné představy, spojené s čištěním průduchů komínů, lidově nazývané protahování.

A tak, po až po pornograficky nechutné předehře sloužící k odvedení pozornosti důvěřivých Slovanů pověřených ochranou Zemanova hradiska se agentům sudetoněmeckého landsmančaftu podařilo proniknout na střechu posvátného Hradu a zhanobit jej.

Jakožto první padla hlava Jaromíra Veleby, který byl v úzkém kruhu nejbližších přátel hlavy státu nejdříve degradován na obyčejného příznivce Miloše Zemana a poté odsouzen k tomu, že o něm nebudou psát ani v Parlamentních listech.

Poté se skutálela hlava velitele Hradní stráže, která cestou kolem Miloše Zemana ještě křikla: „Na zdar!“ jak byla zvyklá dostát svým služebním povinnostem, a o jeho slavnostním kordu bylo rozhodnuto, že bude sloužit k opékání šašliku na družebních večírcích s ruskojazyčnými poradci a bude jím otevíráno Rossijskoje igristoje tamtéž.

Když Miloš Zeman, poté co zatlačil slzu v oku chtěl vydat pokyn k setnutí hlavy nebohého a věrného kancléře Kamila Kuchaře, byla mu v posledním okamžiku zadržena ruka, kterou dával pokyny k exekucím a s pohnutím zvolal s rozrušením v hlase stařičký a bělovlasý vysloužilý prezident Klaus své: „Zadržte! Uchovejte život novopečeného otce a vezměte si můj. A Kláře Lohniské vzkažte, že v termínovaných vkladech s alokovanou sazbou a v akciích rozložených v portfoliu zaměřeném na lihovarnictví a tabákový průmysl je budoucnost. Jsme v Čechách!“

Miloš Zeman byl tak dojat šlechetným gestem starého druha, jemuž zbělely vlasy ve službách státu, že si zapálil cigaretu a mezi šluky a vzpomínáním na staré zlaté časy opoziční smlouvy pronesl: “Tak podívejte se. Dost bylo trestání nevinných. Je třeba učinit dva kroky. Tím prvním odvolávám sám sebe z funkce prezidenta, protože přijímám nejvyšší odpovědnost a tím druhým se jmenuji králem, protože je velmi dobře známo, že jsem velmi inteligentní a nějaký pitomý služební zákon mne nezajímá. Za další, paní Klausovou jmenuji doživotně posmrtnou velvyslankyní ve všech zemích světa najednou, protože jen naprostý idiot může pochybovat o tom, že bychom někoho zajímali natolik, že by se po nějakém velvyslanci od nás ptali. Rovněž v souvislosti s uprchlickou krizí nařizuji jakožto vrchní velitel ozbrojených sil vytáhnout polem všemi dvaceti pěti vojáky naší armády  a dzbajdrouns, dzbajsmólmilitaryjunít a dzbajhelikoptrs zahájit neprodleně ofenzivu, přičemž o tom kdo je náš nepřítel, rozhodneme po poradě s ostatními nejvyššími ústavními čuniteli. Senk jú.“

Jak se nám podařilo získat i vyjádření mluvčí mluvčího prezidenta republiky Jurije Pasáčka: „Musíte si uvědomit, že pan prezident, poté co mu byl v OSN agresivními americkými imperialistickými kruhy ukraden jeho projev, již nemohl déle nečinně  přihlížet tomu, že Česká televize nevysílala jeho vystoupení na půdě OSN živě. To svědčí o lokajském postoji, který Česká televize zastává pro ty nejreakčnější zájmy Vatikánu. O tom, že nitky rozsáhlého spiknutí vedou právě do této nejmilitarističtější země na světě, svědčí právě zákeřnost s níž je právě z Vatikánu voláno po míru. Rovněž pan král rozhodl o postavení kominíků mimo zákon, zvláště poté, co bylo kontrarozvědkou zjištěno, že právě jeden takový zločinec vycházel po několikahodinovém čištění průduchů z jejich prezidentské vily ač bylo léto a jejich vilka nemá komín. Rovněž bylo toto reakční řemeslo zrušeno i pokud o jeho výuku jde a policejně zajištění učni, byli dodáni k náležité převýchově na eunuchy, aby bylo zajištěno, že toto tmářství bude jednou provždy vytrženo ze země i s kořeny.„

O dalším vývoji celé kauzy vás budeme i nadále informovat jako první.

Za deník Tlesk.

Miroslav Václavek

Rubrika: 
Autor článku: 

Komentáře

Obrázek uživatele jany007

Kez by ten titulek byl pravdou, kez by!