Skip to content Skip to navigation

Kdo má rád Miloše Zemana? (Tomáš Vodvářka)

Výsledek obrázku pro Miloš Zeman18. května 2017,  22:38

Společnost poslední dobou dělí názor na stávajícího presidenta státu. Oba tábory se mírně řečeno radikalizují. Přesto lze nalézt styčné body.

Média přinesla mnoho zpráv, fotografií i videoklipů z návštěvy Miloše Zemana v Číně. Měli jsme možnost zhlédnout část jeho projevu, naslouchání jiným a jeho pohyblivost. Zvláště pak i situaci, kdy jej jako jediného musel k společné fotografii přivézt elektromobil.

Všichni - tedy i jeho příznivci - musejí připustit, že jeho kondice není dobrá. Zřetelně má problém při chůzi po schodech, občas musí být přidržen i další osobou. Není nutné rozvíjet teorie, co je příčinou jeho špatného zdravotního stavu. Ať je za jeho špatným stavem nezřízený životní styl či civilizační nemoc, důsledky jsou patrné na první pohled. Celý svět vidí, že naši republiku reprezentuje nemocný starší člověk.

Ti, co by mu měli dobře radit, přivítali jeho další kandidaturu, tedy jinak řečeno dalších 5 let ve funkci, která je náročná mimo jiné i na fyzickou kondici. Státnická vystoupení nejsou jen ta, jež jsou nám prezentována v televizi, hlava státu má jistě celou řadu rutinních povinností. Nepochybně má Miloš Zeman tu nejlepší zdravotní péči, přesto však se zdá, že i přes ni snaha jej "postavit na nohy" selhává. Nakolik je to postupující nemocí, věkem či limitem možností lékařské péče lze rovněž spekulovat. Výsledek je však takový, jak jej vidíme v televizi.

Pokud máme někoho opravdu rádi /o čemž nelze u Miloše Zemana pochybovat, neboť jistě existuje značné množství jeho skalních přívrženců/, máme na mysli jeho dobro. Tedy takové, které třeba dopřáváme našim starým rodičům, které nezatěžujeme zbytečnou námahou a stresy. Z tohoto pohledu je tedy schvalování jeho dalšího pětiletého působení v nejvyšší státní funkci spíše opačným postojem, než by byl u milované osoby.

Nikoli okrajovým faktorem je i duševní svěžest daného jedince, která je nepochybně v této funkci nutná a potřebná. I zde lze nalézt jisté prvky, které již svědčí pro to, že je současný prezident za zenitem své dřívější kondice. Dokladem je to, že celosvětový věhlas získává nikoli zásadními státnickými projevy, ale poznámkami o likvidaci jednoho pro demokracii nezastupitelného řemesla. Těmito výroky si Miloš Zeman zavírá možnost diskuse s představiteli demokratických států, neboť málokdo bude toužit po setkání s člověkem, který se již neumí zcela ovládat a vypouští veřejně výroky nepřijatelné nejen z politického, ale i obecně lidského hlediska.

Proto by mělo dojít při volbě hlavy státu k vzácné jednotě, kdy jej nebudou volit ti, kterým neimponuje, a rovněž ti, u nichž má své sympatie, ale kteří mu - při obyčejném soucitu s nemocným člověkem - budu přát v závěru života klidné dny.

Tomáš Vodvářka

Autor článku: 

Komentáře

Obrázek uživatele helena-kr

to by se vám havloidům líbilo

Obrázek uživatele hanick

Jako omezeného hlupáka pana Vodvářku pojmenovat nechci. Neznám ho osobně, nebyl mým žákem a ani nevím, jakého stupně vzdělání dosáhl. To je vedlejší. Nemohu ovšem pochopit, že někdo usedne ke klávesnici PC absolutně nepřipraven. Pokud chci někoho hodnotit, popisovat, či charakterizovat, je potřebné a nanejvýš nutné se o něm informovat. Pokud tak neučiním, budu se jako hlupák prezentovat. Řada občanů ví o prezidentu Zemanovi, že jeko pomalá a občas neurovnaná chůze je způsobená odumíráním nervových zakončení chodidel. Říká se tomu periferní neuropatie nebo polymorfní, také polyneuropatie a přál bych panu Vodvářkovi, aby ho ke konci života nepostihla. Je to totiž někdy na vozík. Prezident je obviňován (Občanské Fórum, Forum24) z alkoholismu vždy, kdy při chůzi zakopne nebo zavrávorá. Miloš Zeman to nemá lehké, ví se o něm, že se alkoholickým nápojům nevyhýbá a je jejich normálním konzumentem - stejně jako Vodvářka, já a kdokoli z občanů. Jeho předchůdce Václav Havel se zpíjel do němoty, nosili ho domů jako pytel sraček - nu a jeho prezidentování to neublížilo. Nevrávoral na necitlivých nohách. Pan Vodvářka si jistě doplní ještě další poznatky, že. 

Druhou poznámku bych panu Vodvářkovi rád přidal z důvodu jeho obecné další neinformovanosti. Člověk ve věku 75-ti let nemusí být v absolutní fyzické kondici. Uhraje ve čtyřhře badmintonu pouze 6 setů a stačí mu, uplave 200 m a také dál nemusí, ujde po kopcích 5 km a stačí. Svědčí to o tom, že nestačí třeba na ministerskou funkci, prezidentskou či jinou? Když je v tak skvělé duševní a verbální kondici, jako je Miloš Zeman? Očekává se, že MZ bude muset tyto předešlé popsané výkony prokázat, aby prezidentoval? Nebo má Vodvářka lepší? Duševní svěžest, pane Vodvářko dlí v čem? Donald Trump a jeho projevy jsou daleko za hranicí toho, co lze očekávat od našeho prezidenta, známého tím, že nanzývá věci pravými jmény a někdy hodně drsně. Tak ho chce totiž slyšet jeho občan a lid! Pokusil jste se MZ dehonestovat - trapně, slabě, neodborně, zatuchle a závistivě. Příště si dejte větší pozor.

Hanicku, vy jste také nebyl mým žákem (to by ostatně šlo těžko, nejsem učitelem) a rovněž ani nevím, jakého vzdělání jste dosáhl. Ani to pro mě není podstatné - zažil jsem i moudré lidi, kteří byli jen vyučení i hlupáky s vysokým IQ nebo s VŠ tituly (byť v opačném gardu také a častěji).

Nicméně ve vašem případě se přimlouvám za zlepšení funkční gramotnosti. Reagujete zřejmě na jiný článek, než který pan Vodvářka napsal.

Pan Vodvářka nepíše, že by prezidentovy pohybové problémy byly nepochybně způsobeny životním stylem. Pouze konstatuje, že tyto problémy jsou viditelné a pro reprezentaci státu představují jistou komplikaci, což je nesporná skutečnost.

Pan Havel na rozdíl od pana Zemana ve funkci nevrávoral a pokud se někdy opíjel, činil tak mimo pracovní dobu.

Co se týká duševní kondice, nevyvolával sváry a nenávist, což stávající hlava státu bohužel činí. Napadá velké osobnosti našich dějin, vymezuje se proti lidským právům (s tím bohužel začal již jeho předchůdce ve funkci), volí velmi hrubou formu řeči a je soudně opakovaně uznaný lhář. Za lživá osočení se neomlouvá, soudní rozhodnutí ignoruje a jeho projevy v lidech nevyvolávají snahu být lepší, ale hrubší a nevychovanější. Nemám nic proti občasnému nespisovnému výrazu, pokud je na místě, je pronesen na vhodném místě vhodnému publiku (tedy dospělému a informovanému). Ale pan prezident v tomto směru zřejmě bohužel nemá hranice takto nastavené... Takto "duševně svěží" být odmítám a stydím se, že se takhle chová představitel státu, jehož občanem jsem.

S nazýváním věcí pravými jmény tohle nemá nic společného. I ostrý nesouhlas lze vyjádřit spisovně, aniž by to ubralo na podstatě sdělení. Ovšem to se člověk musí v problematice orientovat, ne tvrdit nesmysly typu, že kouření kolem věku 30 let neškodí zdraví, že pan Peroutka obdivoval nácky, a naopak že pan Konvička je demokraticky smýšlející politik, a vzápětí že jeho názory prezident vůbec nezná atd...

Tyto věci jsou trapné, nikoliv popis té neradostné situace.


Pojištění.cz - Nejširší nabídka online pojištění v ČR!
Srovnejte si nabídky pojišťoven a sjednejte si nejvýhodnější pojištění ONLINE.