Skip to content Skip to navigation

„Neklid“ prezidenta o klid nepřipraví (Roman Potoczný)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 2 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš1
down1