Skip to content Skip to navigation

Vojska NATO přicházejí bránit Pobaltí (Jan Ziegler)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 7 Průměr: 0.43 Bodů: 3

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš5
down2