Skip to content Skip to navigation

Absence osobností a rozumu na pravici. Ze zoufalství padla volba naTopolánka. (Jaromír Šiša)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 1 Průměr: 1 Bodů: 1

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš1
down0