Skip to content Skip to navigation

Skripal skřípe. Dali jsme vám zločince, máte trest. To si za vás máme vymýšlet i zločin? (Tomáš Vyoral)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0