Skip to content Skip to navigation

Protižidovské štvanice za hilsneriády jsou velkou ostudou českých dějin (Jan Ziegler)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 1 Průměr: -1 Bodů: -1

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down1