Skip to content Skip to navigation

12 tisíc policistů v Paříži. Že by se někde v semknutí a multikulti ráji stala chyba? (Tomáš Vyoral)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 1 Průměr: -1 Bodů: -1

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down1