Skip to content Skip to navigation

Rok 2019 pohledem ČT rokem „pravdy a lásky“? Držte si klobouky, nejspíš pojedeme z kopce! (Tomáš Vyoral)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0