Skip to content Skip to navigation

„Ovládnutím hlupáků, ovládnu celý svět“, aneb lži samozvaných spasitelů…(Vladimír Kroupa)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0