Skip to content Skip to navigation

1376 - Sova někde slyšela, že i rozštípali lavice (Václav Novák)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0