Skip to content Skip to navigation

Ruské úřady sprostě ukradly české peníze určené válečným hrdinům (Jan Ziegler)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0