Skip to content Skip to navigation

Odstraňme sochy sovětských maršálů, nezaslouží si naši úctu (Miroslav Václavek)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0