Skip to content Skip to navigation

Křeček protiústavně omezoval podnikatele a zavinil drahé nájemné (Jan Ziegler)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0