Skip to content Skip to navigation

Ekonomika půjde do kopru tím více, čím více budou lidé naslouchat neschopným autoritám (Karel Boháček)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0