Skip to content Skip to navigation

COVID - zákazy a jejich dodržování aneb Proč to v Itálii jde a u nás ne? (Karla Šimonovská - Slezáková)

líbí - nelíbí

Hlasováno: 0 Průměr: 0 Bodů: 0

Total votes per button

TlačítkoHlasy
o úroveň výš0
down0